OM DENNE HJEMMESIDES OPBYGNING

OM DENNE HJEMMESIDES OPBYGNING

Hjemmesiden her er først og fremmest knudepunktet i et lille netværk af hjemmesider med bibelundervisning mm., og de andre hjemmesider er der så linket til under de forskellige menupunkter her i menulinjen oven over billedet. Dog indeholder nogle få af menupunkterne undervisning i sig selv


DEN 23. MARTS 2019 HAR JEG TILFØJET DENNE BEMÆRKNING:

Jeg påbegyndte arbejdet med moriel.dk midt på året 2013.  Det, der har motiveret mig hele vejen igennem er et ønske om så godt jeg nu ved Jesu nåde kan klare det at lade sandhedens klare lys skinne på forskellige områder af vor tilværelse, hvad enten det nu er forståelse af Bibelens åbenbaring, Darwinisme eller de ting, der foregår i samfundet i dag.

  I 2. Tess. 2, 8-12 læser vi : Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.  Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.   Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.


De der ikke tager imod kærlighed til sandheden (sandhed i det hele taget), vil Gud altså overgive til at tro løgnen, men jeg tror så til gengæld at Han vil hjælpe dem, der elsker sandheden til at se og forblive i sandheden. Vi kan for eksempel se i Åb. 3,10: Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. At blive i Guds ord, som er sandhed er essentielt!

   Donald Trump blev jo imod alle ods valgt til USA’s præsident i 2016, men i valgkampen lovede han befolkningen at han ville ”dræne sumpen” i Washington DC, og det gjorde jo at han fik dem, der populært kaldes ”Deep State” til fjende.

   Allerede præsident Eisenhover advarede kraftigt imod deep state (han kaldtye det for  .

Han kaldte dem ”The Military-industrial-congressional complex”, som er et kartel af store våbenproducenter og internationale bankfolk, og FBI og CIA. De kontrollerer så store pengemængder at det får folk, som Bill Gates til at ligne dværge rent økonomisk og det at FBI of CIA er en del af kartellet øger deres magt ud over det rent økonomiske. De siger selv, at de kender prisen på hver enkelt af de personer, der sidder i senatet og i house of representatives, og det har betydet at igennem de sidste 4 årtier  er det dem (Deep State), der har skrevet stort set hver eneste lov, som er blevet vedtaget i Washington DC, og de sidste mange præsidenter er folk, som de har udset sig til at blive præsidenter (pånær Ronald Regan, om de forgæves forsøgte at dræbe ved et attentat i LA) Dem de har udvalgt sig  har stort set bare har været marionetter, som de styrer. Trump var så afgjort ikke deres ”kop te” Han finansierede sin egen valgkampagne, og blev præsident på trods af dem, og de kan ikke styre ham, som de for eksempel styrede både daddy Bush og baby Bush, og Obama, så allerede under valgkampagnen udtænkte de er plan for at få ham afsat, hvis han imod forventning skulle vinde valget. Man valgte at ”lække” oplysninger som en engelsk spion (Steel) efter sigende sad inde med om at Trump fik hjælp fra Rusland til at svine Hillary Clinton til, så hun på den måde tabte valget til Trump . Det er siden kommet frem at Hillary betalte Steel millioner af dollars for at ”lække” disse falske oplysninger.

   Desuden ejer Deep State stort set alle nyhedsmedier, og styrer nyhedsstrømmen, så medierne i dag ikke rapporterer nyheder, men redigerer dem.Trey Gowdy, som i 26 år arbejdede, som offentlig anklager i South Carolina, og som blev valgt til at være repræsentant for South Carolina i repræsentanternes hus , har med sin store indsigt og skarpe hjerne i en række kongreshøringer afsløret Hillary, som værende en patologisk løgner, og toppen af CIA og FBI, som værende gennemsyret af korruption, og had imod Trump. Trey Gowdy har igen og igen henvist til ”Lady Justice”, som et symbol på retfærdighed, og/eller et retfærdigt retssystem.

    At hun har bind for øjnene, symboliserer at hun dømmer alene ud fra loven og at hun slet ikke er påvirket af hvilken position i samfundet personen hun skal dømme har.

    Jeg har lyttet i timevis til Gowdys krydsforhør i kongressen af de forskellige personer, som indtager centrale positioner i undersøgelsen af Trumps påståede sammensværgelse med Rusland, 

og jeg er derfor blevet inspireret til at indsætte lady justice , som et gennemgående ikon på mine hjemmesider ( se her i øverste venstre hjørne).

  Det vil sikkert tage lidt tid inden jeg har fået det gennemført. på alle siderne.


Det er ikke bare situationen i samfundet, der inspirerer mig til at gøre det, men i profetien i Jeremias kapitel 31 om den nye pagt med Juda, som Jesus indstiftede under det sidste påskemåltid, kan vi se at vi i menighederne ikke må gøre forskel på høj og lav . Jeg er nu 70 år gammel, og har livet igennem haft lejlighed til at komme tæt ind på livet i alt fra Indre mission/ Luthersk mission og over til pinsebevægelsen, og jeg har observeret at der alle disse steder er en tendens til at bygge disse kredse op som pyramider med en lille indflydelsesrig elite i toppen, og en bred base af underdanige lægfolk.

Der er altid og næsten alle steder folk, som stræber efter at få magt over andre, og her er religion et af de bedste midler. Hvis det kan lykkes dem at arbejde sig op i graderne i de forskellige kredse/bevægelser, og overbevise andre om at de er særlig åndelige eller særligt oplyste, så kan de styre hele bevægelsen. Det gælder dem alle, hvad enten det er IM, LM, pinsebevægelsen eller Jehovas vidner. Jeg har igen og igen observeret frygten i folks øjne, hvis jeg har tilladt mig at udsætte deres lederes lære for en undersøgelse i lyset af Guds ord. Vi må huske at Gud suverænt bestemmer hvem Han vil give visdom, og det kan Han lige så godt vælge at gøre til en i bunden af den menneskabte pyramide, som til en i toppen.

Uanst hvor man befinder sig i pyramiden, så må man ikke følge andre end Jesus selv.