PALÆSTINENSERNE OG ISRAEL

PALÆSTINENSERNE OG ISRAEL

Jeg burde måske nok hellere kalde artiklen her VERDEN OG ISRAEL For verdenssamfundet som sådan bruger palæstinenserne som et våben til at lægge Israel for had. Jesus siger i Luk. 13, 34-35:Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.   Se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Jeg siger jer: I skal ikke se mig mere, før den dag kommer, da I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«

Satan véd at en forudsætning for Jesus genkomst, som den, der vil knuse Satan og den faldne verden, som jo tjener Satan er at Jøderne skal være i Jerusalem og byde Jesus velkommen med ordene  ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn”, så Satan gør sit yderste for at fjerne jøderne fra Jerusalem, og palæstinenserne er blevet et vigtigt middel for at opnå det mål at presse jøderne væk fra det Jerusalem de er vendt tilbage til.

Det moderne Israel har lige fra dannelsen i 1948 opfordret palæstinenserne til at være en del af Israel i fredelig sameksistens med jøderne, men det lykkedes deres muslimske brødre at bilde dem ind at de skulle flygte ind i Jordan så de muslimsk dominerede landes hære frit kunne ”kaste jøderne i havet” og derefter overgive hele det område, som i dag hedder Israel til palæstinenserne. Det lykkedes så ikke disse hære at kaste jøderne i havet, og palæstinenserne endte op med at bo i flygtningelejre  i det område, som i dag benævnes Vestbredden, og den forholdsvis lille befolkning de i sin tid udgjorde er vokset og vokset idet deres ledere har opfordret kvinderne til at bruge deres livmor, som våben imod Israel, men det er jo egentlig blevet til en forbandelse for dem selv, da de så har svært ved at brødføde sig selv. Og de mange milliarder dollars verdenssamfundet støtter dem med stjæler deres ledere som er blevet milliardærer, der foretrækker at bevare dem i fattigdom, så verden fortsat sender penge, og befæster deres magtposition. Samtidig kan verdenssamfundet benytte palæstinensernes elendighed til at lægge Israel for had ved at fordreje nyhedsdækning fra området, så Israel hele tiden fremstår i et dårligt lys.  At det forholder sig således bekræftes af 2 araberes vidnesbyrd, som jeg vil linke til herunder.


Først skal du høre Brigitte Gabrielle, som under den libanesiske borgerkrig tilbragte 7 år sammen med sine forældre i et lille kælderrum, som de brugte, som beskyttelsesrum i forældrenes hus i Sydlibanon.   Først skal det fortælles at Palæstinenserne på et tidspunkt immigrerede til Jordan, hvor de skabte så meget ballade at Jordan på i det, som er blevet benævnt ”sorte september” smed dem ud af Jordan, så de i stedet immigrerede til Libanon og endte op der.

Palæstinenserne endte med at blive en vigtig brik i den libanesiske borgerkrig, og du kan høre Brigitte fortælle om sit liv under borgerkrigen i videoen jeg har indsat herunder. I feltet ser du de internationale ikoner for afspil, pause stop osv. klik på dem for at kontrollere afspilningen af videoen.

Jeg beklager at der ikke er danske undertekster, men jeg er løbet ind i problemer med at bevare underteksterne i forbindelse med konvertering af videoformatet til brug for indsættelse. Det håber jeg at løse hen ad vejen, så der senere vil blive mulighed for at se det med danske undertekster Det skal lige nævnes at videoen blev optaget længe før udbruddet af den syriske borgerkrig, og Gud sagde i 1. Mos. 12,3 til Abram: Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande.

 Og det løfte gælder det folk, som Abram blev stamfar til. Og så er der profetien  i Es. 17,1 om Syriens hovedstad Damaskus:  Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob.

Personligt tror jeg at den ødelæggende borgerkrig i Syrien er Guds forbandelse over Syrien, som konstant har været en forbandelse for vor tids Israel, Du kan se billeder fra Syrien under borgerkrigen ved at klikke her


Du kan høre Brigitte Gabrielles personlige vidnesbyrd med danske undetekster ved at klikke her

  Jeg vil derudover gerne vise dig en samtale med en arabisk muslim, som jeg dog endnu ikke har nået at sætte danske undertekster på. hvis videoen ikke automatisk vises i fuldskærmsvisning, så anbefaler jeg at klikke på det lille firkantede ikon i nedre højre hjørne af det indledende billede for at se det i fuldskærmsvisning. Se samtalen ved at klikke her
Du kan videre høre Brigitte fortælle om palæstinensernes brug af børn, som skjold i krigssituationer ved at klikke her.

Til sidst skal du høre  Mosab Hassan Yousef.

Hans vidnesbyrd kan du høre ved at klikke her.